VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Năm, ngày 30, 2023
TLDN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư)(thay đổi tên doanh nghiệp).

      Thủ tục đề nghị (đăng ký) điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) (thay đổi tên doanh nghiệp)

 
Hồ sơ gồm:
1.      Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư theo mẫu;
2.      Biên bản họp và Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp (trong đó có tên dự kiến thay đổi) của Chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên); của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); của Hội đồng quản trị (đối với công ty Cổ phần);
3.      Phụ lục sửa đổi điều lệ;
4.      Phụ lục sửa đổi Hợp đồng liên doanh;
5.      Hồ sơ pháp lý về tên mới của doanh nghiệp;
6.      Bản sao giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp (có công chứng).   
(Hồ sơ gồm 03 bộ - trong đó có ít nhất 01 bộ gốc)
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
QUẢNG CÁO