VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Năm, ngày 30, 2023
Thủ tục của Sở KH&ĐT
Thủ tục19: Cấp giấy phép đầu tư
 
1. Thẩm quyền:  Trình UBND Giải quyết sau khi có ý kiến liên ngành
2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ
-  Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
-  Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố
-  Điện thoại:                           
-  Fax:                             
3.   Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
3.1. Nội dung hồ sơ:
1.1.Đơn xin phép Đầu tư thành lập doanh nghiệp.
1.2.Hợp đồng liên doanh ( JV ) hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh ( BBC ) 1.3.Điều lệ doanh nghiệp.
1.4.Luận chứng kinh tế kỹ thuật hoặc giải trình Kinh tế kỹ thuật khả thi.
3.2.Giấy tờ pháp lý của các đối tác:
2.1 Quyết định thành lập Doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động kinh doanh.
2.2 Báo cáo hoạt động Tài chính của doanh nghiệp 02 năm gần nhất.
2.3 Giấy xác nhận của ngân hàng về khả năng tài chính của chủ đầu tư.
3.3.Các văn bản liên quan khác:
3.3.1.Văn bản mang tính chủ trương của cơ quan quản lý Nhà nước ( đặc biệt cơ quan chủ quan ) về mục tiêu hoạt động của Dự án.
3.3.2.Thoả thuận của Sở địa chính- Nhà đất về thực hiện Hồ sơ xin thu đất (nếu có).
3.3.3.Văn bản của Sở KH-ĐT về giới thiệu địa điểm xây dựng dự án ( đối với khu đất mới ).
3.3.4.Giới thiệu địa điểm và thoả thuận quy hoạch, thiết kế hồ sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc ( nếu xây dựng các công trình lớn, mới ).
3.3.5.Giấy tờ pháp lý về quyển sử dụng đất hoặc nhà xưởmg của Đối tác Việt Nam góp vào vốn của Bên Việt Nam ( nếu có ).
3.3.6.Văn bản định giá tài sản góp vốn của Bên Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền xác nhận ( nếu có ).
3.3.7.Xác nhận giá thuê đất của UBND TP Hà Nội ( nếu có ) hoặc hợp đồng thuê nhà xưởng.
3.3.8.Thoả thuận của Sở Khoa học – Công nghệ về đánh giá tác động môi trường ( nếu có ).
3.3.9.Có ước đoán về đền bù GPMB ( nếu phải  GPMB ) , phương án đền bù GPMB có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thành phố ( giải quyết sau khi được cấp giấy phép đầu tư ).
3.4. Thủ tục tiếp nhận hồ sơ:
3.4.1.Số lượng: từ 3 – 8 bộ ( 03 bộ đối với dự án đăng ký cấp giấy phép đầu tư và 08 bộ đối với dự án khác ) trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.
3.4.2.Các trang trong bộ Hồ sơ đều phải có chữ ký của các đối tác tham gia vào Doanh nghiệp ( đặc biệt đối với Hợp đồng và Điều lệ ).
3.4.3.Hồ sơ Dự án phải đóng quyển chắc chắn, mỹ thuật để lưu trữ lâu dài.
3.4.4.In ấn rõ ràng không được tẩy xoá, bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Nước ngoài thông dụng.
3.5. Các điều cần lưu ý:
3.5.1.Đối với các Dự án Hợp đồng Hợp tác kinh doanh ( BBC ) không thực hiện tại điều 3 tại phần 1, điều 2,3 và 9 tại phần 3.
3.5.2.Đối với Dự án liên doanh ( JV ) thực hiện tất cả các phần trong văn bản này.
3.5.3.Đối với các Dự án 100% vốn nước ngoài không thực hiện điều 2 tại phần 1, điều 5 tại phân 2 và điều 6 tại  phần 3.
4.       Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
a)      Ngày trong tuần: Các buổi sáng ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6)
b)      Giờ trong ngày:  8h30 đến 11h30
c)      Số ngày trả kết quả:
1. Đối với trường hợp đăng ký cấp giấy phép đầu tư : 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
2. Đối với trường hợp lấy ý kiến xem xét và thẩm định đầu tư : 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đối với dự án có quy mô vốn dưới 5 triệu USD; 20 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ đối với dự án có quy mô vốn 5 triệu USD. 
5.   Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ:     Không có 

6. Cơ sở pháp lý

Luật và Pháp lệnh
Luật tổ chức HĐND và UBND;
Luật Đầu tư nước ngoài tại VN được QH thông qua ngày 12/11/1996;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được QH thông qua ngày 28/6/2000
Chính phủ
Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Bộ và cơ quan ngang Bộ
Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
UBND Thành phố Hà Nội
Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp UBND các Quận, huyện quyết định đầu tư, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc Thành phố Hà Nội
Sở chuyên ngành Hà Nội
Quyết định số 176/QĐ-KH&ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2004 về Ban hành bản “Quy định tạm thời về quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Thủ tục 23: Xác nhận việc thay đổi hình thức hoạt động, đổi tên chi nhánh, đổi tên văn phòng giao dịch tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các địa phương khác
» Thủ tục22: Xác nhận nhân sự HĐQT và Ban giám đốc, văn phòng điều hành, Ban điều phối đối với doanh nhgiệp có vốn đâu tư nước ngoài
» Thủ tục21: Mở chi nhánh /văn phòng giao dịch /kho trung chuyển/cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các địa phương khác
» Thủ tục 20: Điều chỉnh giấy phép đầu tư (bao gồm: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức đầu tư/pháp định, thay đổi tỷ lệ góp vốn của các bên, điều chỉnh mức thuế suất, điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm …)
» Thủ tục 18: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
» Thủ tục 17: Thông báo tạm ngừng hoạt động
» Thủ tục16: Cung cấp thông tin doanh nghiệp
» Thủ tục15: Giải thể, xoá tên, tổ chức lại và chuyển đổi của các loại hình doanh nghiệp
» Thủ tục14 : Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện)
QUẢNG CÁO