VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Năm, ngày 30, 2023
TIN TỨC
Hàng hóa XK chưa có chứng từ thanh toán được hoàn 90% thuế GTGT

        Từ 14/8/2010 hàng hóa XK chưa có chứng từ thanh toán được hoàn 90% thuế GTGT đầu vào - Đó là nội dung Thông tư số 94/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

 
DN có hàng hóa xuất khẩu, đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán, được tạm hoàn số thuế GTGT bằng 90% số thuế GTGT đầu vào
 
         
        Theo đó, DN có hàng hóa xuất khẩu, đang trong thời gian chưa được phía nước ngoài thanh toán, được tạm hoàn số thuế GTGT bằng 90% số thuế GTGT đầu vào được hoàn của hàng hóa (XK) thì được hoàn tiếp 10% không quá 4 ngày làm việc khi hồ sơ có đủ chứng từ. Các trường hợp sau không được áp dụng tạm hoàn thuế nêu trên mà phải kiểm tra trước khi hoàn thuế: Theo quy định của điều ước quốc tế mà VN là thành viên quy định phải kiểm tra trước khi hoàn thuế; Người nộp thuế hoàn thuế lần đầu, trừ doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng XK có cơ sở sản xuất tại địa phương nơi hoàn thuế được tạm hoàn thuế GTGT; Người nộp thuế đã trốn thuế trong thời hạn 2 năm trở về trước; DN sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động ; giao, bán, khoán, cho thuê DN Nhà nước, khi thực hiện quyết toán có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết hoặc có số thuế GTGT nộp thừa; Hết thời hạn giải trình mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế. Các hồ sơ hoàn thuế GTGT chưa có chứng từ thanh toán đã gửi cơ quan thuế trước ngày 14/8/2010, nếu cơ quan thuế xem xét giải quyết sau 14/8/2010 thì thực hiện theo quy định của Thông tư này
.
                                                                                                                                                         Theo DĐDN
QUẢNG CÁO