VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Bảy, ngày 10, 2022
Thủ tục của Sở KH&ĐT
Thủ tục22: Xác nhận nhân sự HĐQT và Ban giám đốc, văn phòng điều hành, Ban điều phối đối với doanh nhgiệp có vốn đâu tư nước ngoài
 
 
  1. Thẩm quyền:  Giải quyết
  2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ
-         Tên Phòng (Ban) nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
-         Tại Hà Nội: 17 Trần Nguyên Hãn
-         Điện thoại: 8257410                            
-         Fax:                               
  1. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
1. Công văn xin đăng ký nhân sự do Tổng giám đốc.
2. Nghị quyết HĐQT (đối với liên doanh) hoặc đề nghị của Chủ đầu tư.
3. Bản sao Giấy phép đầu tư.
4. Bản xác nhận nhân sự lần trước đó (nếu có).
5. Quyết định bổ nhiệm, điều động của cơ quan có thẩm quyền Việt nam/hoặc của Giám đốc Công ty nếu là thành lập theo luật Doanh nghiệp (đối với liên doanh).
6. Xác nhận lý lịch tư pháp (trường hợp người Việt nam tham gia vào quản lý điều hành Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài).
  1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:
a)      Ngày trong tuần: Các buổi sáng ngày làm việc trong tuần (thứ 2 đến thứ 6)
b)      Giờ trong ngày:  8h30 đến 11h30
c)      Số ngày trả kết quả: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
  1. Các khoản phí theo quy định và phí dịch vụ
Không có 
  1. Cơ sở pháp lý
Luật và Pháp lệnh
Luật tổ chức HĐND và UBND;
Luật Đầu tư nước ngoài tại VN được QH thông qua ngày 12/11/1996;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được QH thông qua ngày 28/6/2000
Chính phủ
Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Bộ và cơ quan ngang Bộ
Thông tư số 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
UBND Thành phố
Quyết định số 05/2005/QĐ-UB ngày 18/1/2005 của UBND thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Quyết định số 116/2002/QĐ-UB ngày 14/8/2002 của UBND thành phố Hà Nội về việc phân cấp UBND các Quận, huyện quyết định đầu tư, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công giám định đầu tư cho các Sở thuộc Thành phố Hà Nội
Sở chuyên ngành
Quyết định số 176/QĐ-KH&ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2004 về Ban hành bản “Quy định tạm thời về quy trình và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Thủ tục 23: Xác nhận việc thay đổi hình thức hoạt động, đổi tên chi nhánh, đổi tên văn phòng giao dịch tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các địa phương khác
» Thủ tục21: Mở chi nhánh /văn phòng giao dịch /kho trung chuyển/cửa hàng giới thiệu sản phẩm tại Hà Nội của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các địa phương khác
» Thủ tục 20: Điều chỉnh giấy phép đầu tư (bao gồm: chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức đầu tư/pháp định, thay đổi tỷ lệ góp vốn của các bên, điều chỉnh mức thuế suất, điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm …)
» Thủ tục19: Cấp giấy phép đầu tư
» Thủ tục 18: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
» Thủ tục 17: Thông báo tạm ngừng hoạt động
QUẢNG CÁO