VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Hai, ngày 27, 2017
Thủ tục của Cục thuế
Thủ tục 1: Tiếp nhận hồ sơ Ấn chỉ thuế thuộc thẩm quyền Cục thuế
 
 
1.Thẩm quyền: Cục thuế các tỉnh, thành phố
2. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ:
- Tên phòng (ban) nhận và trả kết quả: Phòng quản lý Ấn chỉ Cục thuế.
- Địa chỉ: Cục thuế các tỉnh, thành phố. Tại Hà Nội, số G 23 Thành Công- Ba Đình- Hà Nội.
- Điện thoại: 04.7733520 
        3. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
a)  Thủ tục mua hoá đơn lần đầu:
-         Đơn xin mua hoá đơn ( theo mẫu số 01 đính kèm).
-         Giấy giới thiệu của đơn vị do người đại diện có thẩm quyền ký đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Giấy giới thiệu phải ghi rõ: họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được cử đến liên hệ mua hoá đơn.
-         Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản photo có xác nhận sao y bản chính của đơn vị).
-         Khi đến mua người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.
b)  Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo:
-         Giấy giới thiệu của đơn vị do người đại diện có thẩm quyền ký đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Giấy giới thiệu phải ghi rõ: họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được cử đến liên hệ mua hoá đơn, số lượng hoá đơn xin mua.
-         Sổ mua hoá đơn đã được cơ quan thuế cấp.
c)  Thủ tục đăng ký hoá đơn tự in:
-         Công văn đăng ký sử dụng hoá đơn tự in.
-         Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao có xác nhận sao y của đơn vị).
-         Giấy phép kinh doanh (bản sao có xác nhận sao y của đơn vị).
-         Mẫu đăng ký hoá đơn tự in do đơn vị tự thiết kế.
-         Sơ đồ địa điểm SXKD văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu về: địa chỉ, số nhà, đường phố để theo dõi, giao dịch.
-         Chứng minh thư nhân dân của người đứng đầu, cá nhân SXKD.
d)  Thủ tục cấp biên lai thuế TNCN và chứng từ khấu trừ thuế TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách:
-         Đơn xin cấp biên lai, chứng từ khấu trừ thuế theo mẫu số: 07/TNCN.
-         Giấy giới thiệu, giấy chứng nhận đăng ký thuế, xuất trình chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu.
e)  Thủ tục cấp, bán biên lai thu phí, lệ phí:
-         Công văn đề nghị
-         Tờ khai đăng ký thu phí, lệ phí ( Mẫu số 1 qui đinh tại Thông tư 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ tài chính )
-         Bản sao mã số thuế
-         Quyết định của cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ thu
-         Giấy giới thiệu
4. Thời gian giải quyết: không quá 5 ngày làm việc
5. Các khoản Phí theo quy định và phí dịch vụ
Không có
            6. Cơ sở pháp lý:
Luật và Pháp lệnh
 
Chính phủ
- Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn.
- Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89/200
- Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC.
- Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ .
- Công văn số 3910 TCT/NV6 ngày 29/10/2003 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện thủ tục bán hoá đơn.
- Quyết định số 246 TCT/QĐ/AC ngày 21/2/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt.
UBND Thành phố
 
Cục thuế
 
Đơn vị ban hành
 
 7. Quy trình tiếp nhận, giải quyết:
- Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu nộp trực tiếp tại phòng Quản lý Ấn chỉ; phòng Quản lý Ấn chỉ viết giấy hẹn (theo mẫu số 03) giao cho đơn vị, đồng thời mở sổ theo dõi ngày nhận hồ sơ, ngày giải quyết bán hoá đơn, - Sau khi nhận hồ sơ, phòng Quản lý Ấn chỉ  chuyển hồ sơ cho phòng quản lý thuế để tiến hành kiểm tra thực tế địa điểm kinh doanh, xác định thực tế cơ sở kinh doanh có kinh doanh tại địa điểm khai báo hay không và lập biên bản (theo mẫu 04), sau khi kiểm tra xong, phòng quản lý chuyển trả hồ sơ cho phòng Quản lý Ấn chỉ  giải quyết bán hoá đơn lần đầu theo quy định .
Những lần tiếp theo Doanh nghiệp trực tiếp đến phòng Quản lý ấn chỉ để mua luôn.
- Hồ sơ cấp biên lai, chứng từ khấu trừ thuế TNCN lần đầu: đơn vị lập mẫu số 07/TNCN mang tới phòng quản lý thu xác nhận sau đó sang phòng Ấn chỉ cấp cho đơn vị.
- Những lần tiếp sau đơn vị đến trực tiếp phòng QL Ấn chỉ để được cấp biên lai chứng từ khấu trừ.
 
YÊU CẦU DỊCH VỤ
Họ tên: *
Địa chỉ: *
Điện thoại: *
Email:
Tiêu đề / yêu cầu : *
Nội dung yêu cầu:
Mã bảo vệ : Thay đổi hình ảnh
Chú ý: Những mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập
 
Các bài viết liên quan:
» Quyết định giảm một số loại thuế
» Thủ tục mua hóa đơn và các vấn đề liên quan đến hóa đơn
» Thủ tục khóa mã số thuế
» Thủ tục sử dụng hóa đơn tự in
» Thủ tục đăng ký hóa đơn tự in
QUẢNG CÁO