VĂN BẢN PHÁP LUẬT
VĂN BẢN MỚI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
MẪU VĂN BẢN
Hãy để luật sư giúp đỡ bạn
Hà nội

   Tư vấn số 08

   Tư vấn số 01

   Tư vấn số 02

   Tư vấn số 03

   Tư vấn số 04

   Tư vấn số 05

TP.Hồ Chí Minh

   Tư vấn số 06

   Tư vấn số 07

Quảng cáo
Thống kê website
  Số tin bài:905
  Số văn bản:8086
Hôm nay :Thứ Năm, ngày 30, 2023
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ
Hướng dẫn các thủ tục nộp đơn xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích tại Việt Nam
Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng/ hợp đồng li xăng

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng li xăng gồm những tài liệu sau:

Các văn bằng độc quyền sáng chế
  • Bằng độc quyền sáng chế
  • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
  • Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
  • Quyền của tác giả sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp
  • Các trường hợp không được bảo hộ
  • Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên
Quyền sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp

Tác giả các đối tượng Sở hữu trí tuệ có các quyền sau:

Thủ tục xem xét đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
·  Đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ;
Danh sách thuật ngữ sở hữu trí tuệ (SHTT)
Danh sách thuật ngữ Sở Hữu trí tuệ:  A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W
Thời hiệu khiếu nại về quyền sở hữu trí tuệ
Khi xảy ra vụ việc tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, qui định của pháp luật về khoảng thời gian được quyền khiếu nại như thế nào?
Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam năm 2005 được phân thành 6 phần chi tiết như sau:

Phần thứ nhất: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 12).

Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích (SC/GPHI) phải được trình bày như thế nào?
Bản mô tả SC/GPHI phải được trình bày theo trình tự sau:
- Tên SC/GPHI phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của SC/GPHI và phù hợp với nội dung trình bày ở phần mô tả bản chất kỹ thuật của SC/GPHI;
Các Điều ước quốc tế về SHTT và nhãn hiệu mà Việt Nam đã tham gia?
Đến nay, Việt Nam đã tham gia nhiều Điều ước quốc tế về SHTT, bao gồm:

Trang tiếp »»

Đang xem trang thứ 1 trong tổng số 4 trang.

QUẢNG CÁO